Jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy?

Rozwód, to trwałe rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego z małżonków na podstawie złożonego pozwu rozwodowego. To trudne przeżycie dla każdej ze stron, gdyż wymaga ponownego przeżycia dobrych i tych złych stron związku, które doprowadziły do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozwód w świetle prawa

Chcąc formalnie zakończyć związek małżeński należy wystąpić z pozwem o rozwód. Aby sąd rozwiązał małżeństwo, w postępowaniu należy wykazać, iż pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzy symbolizujące związek: duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Jeśli ustało uczucie i współżycie między partnerami, a pozostaje więź gospodarcza, wspólne zamieszkiwanie — przerwanie pożycia może zostać uznane przez sąd za niezupełne. Sąd może nie orzec rozwodu, gdy uzna, że w ten sposób ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci. Nie zmienia to faktu, że punktem wyjścia jest sporządzenie pozwu rozwodowego.

Czy pozew rozwodowy musi mieć określoną formę?

Pozew o rozwód musi być sporządzony na piśmie i skierowany do właściwego sądu okręgowego. W pozwie należy żądać rozwiązania małżeństwa stron bez orzekania o winie lub z jej orzekaniem. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, również kwestie dotyczące miejsca ich zamieszkania, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów muszą znaleźć się w pozwie rozwodowym. Istotne jest, aby pozew był sporządzony w sposób jasny, czytelny i klarowny, poprawny pod względem merytorycznym i formalnym. 

Z tego tytułu ryzykowne jest pisanie pozwu samodzielnie. W kancelarii adwokackiej uzyskamy pomoc w jego napisaniu w sposób nie tylko kulturalny, ale przede wszystkim prawidłowy, którego sąd nie odrzuci ze względu na nie spełnienie warunków formalnych. Kluczowa jest zawsze argumentacja, która w sposób rzetelny, jasny i logiczny przedstawi przyczyny występowania do sądu o rozwiązanie małżeństwa, jak i zasadność uregulowania kwestii dotyczących małoletnich dzieci w żądany sposób. Do pozwu załącza się m.in. odpis skrócony aktu małżeństwa i urodzenia dzieci — jeśli występują.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych