Kancelaria Adwokacka Krosno
Adwokat Katarzyna Jarosz

Adwokat od spraw karnych – Krosno

Postępowanie karne ma za zadanie wykryć i osądzić sprawdzę przestępstwa. Składa się ono z postępowania przygotowawczego i procesu przed sądem. W takich sprawach występuje podejrzany, wobec którego stawia się zarzut popełnienia przestępstwa. Jest on przesłuchiwany. Warto skorzystać z pomocy adwokata już przy zatrzymaniu czy pierwszym przesłuchaniu na policji lub w prokuraturze, ponieważ to, jak wtedy zachowa się osoba oraz co powie może przesądzić o dalszych jej losach.

Adwokat od spraw karnych może reprezentować zarówno osobę pokrzywdzoną, jak i oskarżonego. Działając jako obrońca, adwokat dąży do uniewinnienia jego klienta lub uzyskania jak najłagodniejszego wyroku. Będąc pełnomocnikiem pokrzywdzonego, jego działania mają na celu skazanie sprawcy i uzyskanie wyroku jak najbardziej korzystnego dla strony.

Powszechnie przed sądem odbywają się również postępowania karnoskarbowe, dotyczące wykroczeń skarbowych, w tym czynów zabronionych skierowanych przeciwko interesom finansowym państwa. Gwarantujemy także obsługę prawną firm, która pozwala na uniknięcie nielegalnych działań, związanych m.in. z podatkami.

Sprawy karne o wykroczenie

Istnieją również sprawy karne, w przypadku których mówi się o wykroczeniu. Jest to mniej poważny czyn, za który grożą znacznie lżejsze konsekwencje prawne. W takich postępowaniach osoba odpowiedzialna za nielegalne działanie jest nazywana obwinionym.

Sprawy karne często wiążą się z koniecznością zgromadzenia dużej liczby dowodów, które mają wskazać na ewentualną winę danej osoby lub jej działanie w sposób nieświadomy. Są one dość skomplikowane. W naszej kancelarii nie raz zajmowaliśmy się podobnymi przypadkami. Podchodzimy do spraw profesjonalnie. Przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma, a w razie niekorzystnego wyniku postępowania składamy odwołania dające kolejną szansę oskarżonemu lub obwinionemu. Usługi te świadczymy przede wszystkim w Krośnie.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych