Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska nad dziećmi jest prawem i obowiązkiem obojga rodziców. Jednak istnieją przypadki, kiedy sąd może im ograniczyć władzę rodzicielską, jeśli istnieją ku temu określone w prawie przesłanki. Aby dowiedzieć się więcej na temat regulacji prawnych dotyczących władzy rodzicielskiej, przeczytaj poniższy wpis.

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej oznacza w praktyce narzucenie przez sąd ograniczenia w wykonywaniu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz jego wychowania. Innymi słowy, rodzic traci prawo do podejmowania decyzji dotyczących dziecka w pewnych kwestiach. Nie traci ich jednak całkowicie – w przeciwnym razie sąd musiałby orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwala na wykonywanie określonych czynności względem dziecka, które mogą nastąpić za zgodą sądu. Mogą one dotyczyć np. leczenia, edukacji czy zmiany miejsca pobytu. Jednocześnie sąd może orzec o skierowaniu rodziców na terapię czy o skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczej.

Kiedy może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Jako kancelaria prawna z Krosna prowadzimy doradztwo w zakresie prawa rodzinnego. Zgodnie z nim, o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodziców decyduje sąd na podstawie co najmniej jednej z wymienionych dalej przesłanek. Pierwszą jest sytuacja, kiedy rodzice w rażący sposób zaniedbują obowiązki wobec dziecka. Władza rodzicielska może też zostać ograniczona, jeśli rodzice jej nadużywają. Najczęściej są to przypadki stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, nadużywania alkoholu czy zmuszania dziecka do pracy. Ostatnią przesłanką jest trwała przeszkoda, względem wykonywania obowiązków wobec dziecka, np. pobyt w więzieniu czy porzucenie dziecka.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych