W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem?

Każdy rodzic ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego, czy ma pełną, ograniczoną czy pozbawioną władzę rodzicielską. Jednak nie zawsze jest to łatwe do uzgodnienia i zrealizowania. W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem i jakie są możliwe rozwiązania w przypadku sporu między rodzicami.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem na drodze polubownej

Najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest porozumienie między rodzicami, które uwzględnia dobro dziecka oraz jego rozsądne życzenia. Rodzice mogą samodzielnie ustalić zakres i sposób kontaktów, takie jak częstotliwość, czas trwania, miejsce, sposób odbioru i zwrotu dziecka, kontakty telefoniczne lub internetowe, kontakty w okresach świątecznych czy wakacyjnych. Rodzice mogą też skorzystać z pomocy mediatora, który pomoże im dojść do wspólnego stanowiska i sporządzić pisemną umowę o kontaktach. Umowa taka może być następnie zatwierdzona przez sąd rodzinny, co nadaje jej moc prawną i egzekucyjną.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej

Jeśli rodzice nie są w stanie porozumieć się co do kontaktów z dzieckiem lub jeden z nich utrudnia lub uniemożliwia te kontakty drugiemu, można wystąpić do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów. Sąd rozpatrzy wniosek w trybie nieprocesowym i wyda postanowienie o ustaleniu kontaktów, przy czym będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka oraz jego rozsądnymi życzeniami, biorąc pod uwagę wiek, dojrzałość i osobowość dziecka. Będzie również brał pod uwagę opinie biegłych sądowych, takich jak: psycholog, pedagog czy kurator sądowy.

Sąd może ustalić różne formy kontaktów, np. osobiste przebywanie z dzieckiem, bezpośrednie porozumiewanie się, prowadzenie korespondencji czy korzystanie z środków komunikacji na odległość. Sąd może również ograniczyć lub wykluczyć kontakty z dzieckiem, jeśli stwierdzi, że są one szkodliwe dla jego zdrowia lub rozwoju.

Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w tej sprawie, zapraszamy do skorzystania z oferty Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Jarosz, adwokata od spraw rodzinnych w Krośnie. Współpraca z prawnikiem może ułatwić negocjacje, wypracowanie porozumienia czy też przygotowanie na ewentualny proces sądowy.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych